Cultuur- Inclusief

Welkom op de website van Stichting Cultuur Inclusief.
(Deze site is nu nog ‘under construction’).

Stichting Cultuur Inclusief maakt kunst en cultuur bereikbaar
voor àlle inwoners van de regio Eindhoven.
We richten ons op mensen met een kleine portemonnee.

Want kunst en cultuur verrijken je leven,
verbinden en laten je je zorgen even vergeten.
Dat gunnen we iedereen.

Wilt u meer weten?

Mail naar info@cultuur-inclusief.nl of vraag
er naar aan de balie van het Parktheater.

Hoe werkt het

Hoe werkt het

Waardebonnen

Hoe werkt het? We geven waardebonnen uit om naar een zelfgekozen voorstelling te gaan. Onze doelgroep legt daar dan zelf 5 euro per persoon bij.

 

Donateurs

Wij krijgen ondersteuning van donateurs en fondsen. Maar vooral van u. Deel uw liefde voor cultuur en betaal 1, 2 of meer euro extra bij de aankoop van uw kaartje(s).

Stichting Cultuur Inclusief

OVER ONS…..

 

Stichting

Stichting Cultuur Inclusief is opgericht in oktober 2019, naar aanleiding van de “Doe je Droom dag” van 2018 in het Parktheater.

Haar droom was :

………..“Hoe mooi zou het zijn als mensen met een kleine beurs óók de kans krijgen naar het theater te gaan ! “……….

 

Visie

Cultuur heeft de kracht om mensen te verbinden en samen te brengen, ongeacht opleiding, herkomst of inkomen. Cultuur is een kracht die ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar de stad anders beleven.

Wij zien een tweedeling in de stad die er voor zorgt dat een grote groep Eindhovenaren niet mee kan genieten van het brede culturele aanbod in de stad. Daarom willen wij deze droom waarmaken, want :

        • Cultuur laat je je zorgen even vergeen
        • Cultuur verbreedt je horizon
        • Cultuur verbindt
        • Cultuur verrijkt

Missie

De Stichting wil Kunst en Cultuur bereikbaar maken voor de inwoners van Eindhoven, en dan met name voor alle mensen met een laag inkomen/ uitkering.

Dit doen wij door kunst en cultuur tegen sterk gereduceerd tarief aan te bieden aan deze doelgroep. Daarnaast willen we deze mensen de mogelijkheid bieden te participeren in de Stichting, als ook in kunst en cultuur in het algemeen.

Beleidsplan

Klik hier voor de Hoofdlijnen van het Beleidsplan 2019-2021.

Doelstellingen

        • Kunst en cultuur in brede zin toegankelijk maken voor de Nederlandse bevolking, te beginnen in Eindhoven, en dan met name voor mensen met een laag inkomen/ uitkering

 

        • Voorstellingen tegen sterk gereduceerd tarief aanbieden aan de doelgroep

        

        

        • De doelgroep enthousiasmeren en actief deel te laten nemen in de Stichting, bij de programmering van kunst en cultuur in het algemeen en bij Cultuur Inclusief in het bijzonder

        

        

      

        • Een verbindende rol te spelen tussen de deelnemers van Cultuur Inclusief

        

        

        • In de toekomst ook zelf producties te ontwikkelen, te produceren, te exploiteren en evt. te financieren

    

    

 

Stichting Cultuur Inclusief

ANBI-Status

De ANBI-status is aangevraagd. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Je financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Statutaire naam:

Stichting Cultuur Inclusief

p/a Theaterpad 1

5615 EN Eindhoven

www.cultuur-inclusief.nl

info@cultuur-inclusief.nl

KvK nummer 7 6 1 9 1 1 1 7

RSIN 86054062

NL48 INGB 0006 346351

Bestuur

    • Voorzitter Hans Raaijmakers

    

    

 

raaijmakershans@gmail.com

datum in functie : 24-10-2019 (onbezoldigd)

 

    • Secretaris Jeannette Vos

    

    

 

040.j.vos@gmail.com

datum in functie : 24-10-2019 (onbezoldigd)

 

    • Penningmeester Mariëlle van Sonsbeek

    

    

 

marielle@marielle-ab.nl

datum in functie : 24-10-2019 (onbezoldigd)

Naast het bestuur bestaat Cultuur Inclusief uit een klankbordgroep, met daarin enkele ondernemers uit het Gilde Plus netwerk en deelnemers uit de doelgroep.

Activiteiten kalender

Zodra we activiteiten gepland hebben zijn deze op deze site te vinden.