Missie

Wij maken kunst en cultuur bereikbaar voor alle inwoners van de regio Eindhoven. We mikken speciaal op liefhebbers van cultuur met een kleine beurs die zich dit niet kunnen veroorloven. We bieden daarom waardebonnen aan om naar een zelfgekozen voorstelling te gaan; tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ook geven we de mogelijkheid om te participeren in onze stichting. Zo hopen we deelnemers te stimuleren om actief te worden in de cultuursector. Door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden of zelf eigen producties en theatervoorstellingen te maken.

Visie

We zien een tweedeling in Eindhoven, waardoor een grote groep Eindhovenaren niet in staat is te genieten van het brede cultuuraanbod in de stad. Want:

  • Cultuur laat je je zorgen even vergeten
  • Cultuur verbreedt je horizon
  • Cultuur verbindt
  • Cultuur verrijkt

We onderstrepen de boodschap van de gemeente in haar kadernota van 2020:

“Juist cultuur heeft de kracht mensen te verbinden en samen te brengen, ongeacht opleiding, herkomst of inkomen. We zien op het niveau van de instellingen een beweging om de verbindende kracht van cultuur in te zetten in hun programmering. Cultuur is een kracht die ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar de stad anders beleven.“