Partners

We zijn blij dat de grote culturele instellingen met ons meedoen om het culturele aanbod in Eindhoven zo breed mogelijk te maken. Parktheater, Muziekgebouw Eindhoven, Dynamo, het Van Abbemuseum  en  Bibliotheek Eindhoven zetten zich in om samen cultuur bereikbaar te maken voor mensen met een smalle beurs. Waarom ze dat belangrijk vinden lees je hieronder:

logo Parktheater-01

“We zijn een theater voor iedereen en grijpen graag elke kans aan om mensen te raken met cultuur en creativiteit. Cultuur-Inclusief geeft ons de kans op een open en eerlijke manier met een ander deel van onze samenleving in contact te komen.”

“Muziek verbindt, raakt je in je hart en maakt gelukkig. Muziek brengt mensen bij elkaar en zorgt voor momenten die je je een leven lang herinnert. Dat is belangrijk voor iedereen.”

logo Dynamo-01

“Wij zetten sinds jaar en dag cultuur in om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de stad. Cultuur zet jongeren in beweging en wij bieden een plek waar zij hun cultuur tot uiting kunnen laten komen. We zien elke dag dat cultuur inspireert, leerervaringen biedt en ervoor zorgt dat de jeugd gaat participeren. Samen maken wij de stad!”

logo van Abbe-01

“Met onze tentoonstellingen en activiteiten willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst én hun eigen verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht die je kunt gebruiken om je eigen leven vorm te geven. Door een partnerschap met Cultuur-Inclusief hopen we nog meer mensen te bereiken.”

Print

“De Bibliotheek Eindhoven draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van iedere Eindhovenaar. Vanuit die positie leggen wij als partner van Cultuur-Inclusief graag de verbinding met de Eindhovenaren die niet of nauwelijks in aanraking komen met kunst en cultuur en proberen we hen te verleiden tot deelname.”

Back to Top