ANBI

We hebben de ANBI-status als een algemeen nut beogende instelling. Je financiële steun is daardoor onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Statutaire naam: stichting Cultuur-Inclusief. RSIN-nummer 8605 40 625.

Bestuur

  • Hans Raaijmakers, voorzitter
  • Jeannette Vos, secretaris
  • Mariëlle van Sonsbeek, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Adres: Theaterpad 1, 5615 EN Eindhoven
Telefoonnummer: 06 53415304
E-mailadres: info@cultuur-inclusief.nl

Website: www.cultuur-inclusief.nl

Van links naar rechts: Mariëlle, Jeannette en Hans.

Back to Top