Dit is hoe we werken

Cultuur-Inclusief richt zich op cultuurliefhebbers met een laag inkomen of uitkering. Om deze mensen te bereiken, te informeren en te helpen uit te zoeken of ze wel of niet in aanmerking komen voor onze waardebonnen, werken we met CI-contactpersonen. Dit zijn professionals en/of vrijwilligers in het brede sociale werkterrein (van generalist tot bibliotheekmedewerker) die vanuit die positie in staat zijn te beoordelen voor wie Cultuur-Inclusief daadwerkelijk het verschil zou kunnen maken.

Onze stichting is niet afhankelijk van structurele vormen van subsidie. Onze inkomsten bestaan naast de opbrengsten uit de verkoop van waardebonnen uit particuliere donaties, bijdragen van donateurs uit het bedrijfsleven en vrijwillige bijdragen bij de aankoop van toegangsbewijzen voor culturele activiteiten. De resultaten van onze activiteiten worden schriftelijk verantwoord en gepresenteerd in het jaarverslag en de jaarrekening.